<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Khu di tích Tây Sơn Thượng Đạo

Vị trí

Khu di tích Tây Sơn Thượng Đạo thuộc thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Đây là căn cứ địa của vua Quang Trung, đã được công nhận là di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia năm 1991.

Lịch sử

Các anh em nhà Tây Sơn mà tiêu biểu là Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ đã lập được mối quan hệ anh em giữa người Kinh và người Thượng, tập hợp được các dân tộc Bắc Tây Nguyên ở vùng Tây Sơn Thượng đạo như người Bahnar, Jrai vào cuộc đấu tranh thống nhất đất nước.

Cuộc khởi nghĩa nông dân vĩ đại do anh em họ Nguyễn lãnh đạo bùng nổ năm 1771. Vùng núi rừng An Khê của Gia Lai trở thành căn cứ đầu tiên của cuộc khởi nghĩa. Chính từ căn cứ Tây Sơn Thượng đạo ở An Khê, đại quân của cuộc khởi nghĩa đã tràn xuống đồng bằng cùng nhân dân cả nước làm nên chiến thắng Đống Đa lẫy lừng, quét sạch 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh, giành lại độc lập cho tổ quốc. Đây là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử truyền thống đấu tranh yêu nước của nhân dân các dân tộc Gia Lai.

Di tích

Tây Sơn Thượng Đạo là một quần thể gồm sáu di tích liên quan đến cuộc khởi nghĩa của người Anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ: An Khê Đình, Gò Chợ, hòn đá Ông Bình, hòa đá Ông Nhạc, Vườn mít - Cánh đồng Cộ Hầu, kho tiền - nền nhà ông Nhạc.

Đình An Khê tại thị xã An Khê, nơi tụ tập nghĩa quân và dấy binh khởi nghĩa của ba anh em Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ.

Gò Chợ thị xã An Khê, nơi giao lưu buôn bán của Nguyễn Nhạc để lấy tiền nuôi quân và tuyển mộ binh sĩ.

Hòn Đá ông Bình (Huệ) thị xã An Khê, nơi ngồi nghỉ sau đợt luyện quân của ông Huệ.

Hòn đá ông Nhạc thị xã An Khê, nơi ngồi nghỉ của ông Nhạc sau mỗi đợt luyện quân của ông Nhạc.

Vườn Mít - cánh đồng Cô Hầu huyện Kbang, vùng căn cứ lo việc hậu cần, nơi cung cấp lương thực cho nghĩa quân.

Kho tiền - nền nhà ông Nhạc huyện Kong Chro, nơi cất giữ lương thực, tiền tệ cho cuộc khởi nghĩa và là nơi ở của ông Nhạc trước khi cuộc khởi nghĩa nổ ra và hiện nay chỉ còn lại nền nhà.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt