<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Tấn Mài

Di chỉ khảo cổ học được phát hiện năm 1987, tại xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Hiện vật gồm: 1 rìu tay chân chính, công cụ hình rìu, hình đá cuội bầu dục, nạo có 2 loại lưỡi lõm và lưỡi lồi, công cụ chặt thô đa số có hình không xác định,công cụ hình mũi nhọn. Công cụ hình đĩa là loại hình công cụ hoàn chỉnh nhất trong bộ sưu tập Tấn Mài. Công cụ hình bầu dục có tỷ lệ lớn. Di chỉ thuộc niên đại sơ kỳ đá cũ.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt