<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Làng cổ Thanh Liên

Làng Thanh Liên thuộc huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Đây là quê hương Đinh Nhật Thận. Năm 1838 đỗ tiến sĩ, làm quan đến tri phủ, nhưng bị cách chức, về mở trường dạy học và tổ chức khai khẩn đất đai. Ông nổi tiếng về văn chương, đặc biệt có khúc ngâm Thụ dạ lữ hoài. Ông cũng là một thầy thuốc giỏi.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt