<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Thị trấn Thanh Lãng

Thị trấn của huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, được thành lập từ ngày 02/04/2007 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Thanh Lãng. Thị trấn Thanh Lãng gồm 948,21 ha đất tự nhiên với 13437 nhân khẩu.  Đông giáp xã Tân Phong, Phú Xuân, huyện Bình Xuyên. Tây giáp xã Bình Định, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc. Nam giáp xã Nguyệt Đức, Văn Tiến, huyện Yên Lạc. Bắc giáp xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt