<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Thành Dền
Tam Đồng - Mê Linh - Vĩnh Phúc

Di chỉ khảo cổ học Thành Dền còn có tên gọi là di chỉ khảo cổ học Dền thuộc đất các thôn Cư An xã Tam Đồng, Yên Bái xã Tự Lập, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc.

Di chỉ có diện tích rộng 10 mẫu Bắc bộ, chiều dài chừng 3.000m, chân thành rộng 6,7m cao gần 2m. Di chỉ là một toà thành được xây dựng vào thời Đông Hán, cũng có thuyết nói rằng đây là thành của Trưng Nhị. Trong thành có bãi đất bằng, có ao sâu 1m, có cột cờ và những giếng tròn. Dưới toà thành có các di vật văn hoá gồm rìu, bôn, đục, bàn mài, nhiều đồ đồng như rìu, lưỡi câu, các di vật này có niên đại từ cuối thời đại đá mới đến thời đại kim khí.


Tự Lập - Mê Linh - Vĩnh Phúc

Di chỉ khảo cổ học tại xã Tự Lập, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc.  Di chỉ được phát hiện đầu những năm 70 và đào thám sát và khai quật năm 1972, 1982, 1983, 1984. Diện tích di chỉ được khai quật hơn 100m2, có tầng văn hoá không đều với các hiện vật thu được chỉ tính trong hai lần khai quật 1983, 1984 là hơn 100 đồ đá gồm: rìu, bôn, đục, bàn mài, mảnh khuyên, chày nghiền, hạt chuỗi cùng nhiều đồ đồng như rìu, lưỡi câu, mũi nhọn, hàng trăm dầu vết xỉ đồng, nhiều cục đồng còn mộ táng, hài cốt đã nát chỉ còn sọ và xương hàm. Di chỉ khảo cổ học này có niên đại thuộc hậu kỳ đồ đá mới đến thời đại kim khí, từ 3300-2500 năm trước.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt