<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Hồ Thanh Quảng

Hồ ở phía Tây Nam thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Vùng này xưa rất nhiều ao hồ, khi lấp dần để mở mang phố xá người ta trừ lại một khu hồ để làm mắt Rồng theo thuyết phong thuỷ. Ban đầu, hồ rộng từ đường Lê Hoàn đến đường Trần Phú sau bị ngăn chia bởi đường Đinh Công Tráng, rồi lấp dần để xây nhà cửa.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt