<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Phường Thanh Trường

Phường Thanh Trường thuộc thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đông giáp các phường Him Lam, Thanh Bình, Mường Thanh. Tây giáp huyện Điện Biên. Nam giáp huyện Điện Biên và phường Nam Thanh. Bắc giáp huyện Điện Biên. Phường Thanh Trường được thành lập do chuyển xã Thanh Luông và xã Thanh Nưa thuộc huyện Điện Biên chuyển sang.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt