<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Rạch Vàm Tắc

Rạch ở phường Long Phước, quận 9thành phố Hồ Chí Minh,  từ cánh đồng của phường chảy ra sông Đồng Nai ở cù lao Con Cò, dài độ 2.250m. Âm gốc là Vàm Tắt, vốn có nghĩa là ngã ba của một rạch tắt.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt