<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Vàm Cỏ

Hợp lưu của sông Vàm Cỏ Đôngsông Vàm Cỏ Tây tại địa bàn 3 huyện: Cần Đước, Tân Trụ, Châu Thành của tỉnh Long An. Sông tiếp tục chảy về phía Đông, làm ranh giới giữa tỉnh Long Antỉnh Tiền Giang rồi đổ vào sông Soài Rạp, dài khoảng 35 km.

Về tên gọi sông Vàm Cỏ, có một số cách giải thích như sau:

- Vàm: ngã ba sông rạch, nơi một con rạch giáp với sông hay một con sông nhỏ giáp với sông lớn” (Tự điển Việt Nam của Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ), ở đây ý muốn nói sông Vàm Cỏ chỉ là sông nhỏ, giáp sông Soài Rạp. Do hai bên bờ sông mọc nhiều cỏ nên gọi là Vàm Cỏ.

- Các tài liệu của Pháp gọi sông Vàm Cỏ là “Vaïco”. “Vaïco” bắt nguồn từ tiếng Khmer “piăm vaïco”, nghĩa là "vàm lùa bò". Người việt đọc chệch thành Vàm Cỏ.

Cách giải thích thứ 2 được nhiều người tán đồng, vì sông Vàm Cỏ có hai chi lưu là sông Vàm Cỏ Đôngsông Vàm Cỏ Tây đều bắt nguồn từ Campuchia. Hơn nữa, một số tài liệu xưa ghi nhận rằng vùng này ngày trước có rất nhiều trâu bò, chúng đi thành từng đàn, theo đường cố định, lâu ngày trở thành cái láng, con rạch, thậm chí con sông. Vậy có thể suy đoán rằng, sông Vàm Cỏ Đôngsông Vàm Cỏ Tây chính là đường mòn trũng do người dân bản địa (người Khmer vào thời đó) lùa trâu bò đi lâu ngày tạo thành.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt