<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chùa Tứ Ân

Vị trí

Ngôi chùa trên núi Bổ Đà, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Bia Tự Đức thứ 31 (1875) ghi rõ chùa xây dựng năm 1720 (thời vua Lê Dụ Tông). Đến năm 1740, 1820, 1841 và 1847 chùa luôn được trùng tu và mở rộng.

Kiến trúc

Chùa Từ Ân chia thành 3 khu riêng biệt: khu vườn tháp, vườn chùa và khu chùa. Vườn tháp gồm 87 tháp được xây dựng từ thời Lê rộng 7.700m2. Khu vườn chùa rộng 3100m2. Xung quanh chùa có hào rộng 2 m, sâu 1,5m. Khu chùa chính gồm 16 toà nhà tổng cộng 96 gian, đáng chú ý là nhà tổ và toà nhà Tam bảo. Nhà Tổ xây kiểu chữ - Nhị gồm 8 pho tượng tổ bằng gỗ, 3 pho phái Trúc Lâm bằng đồng, khu nhà Tiền tế có 10 bức đại tự hoành phi sơn son thếp vàng, 15 đôi câu dối. Toà Tam bảo xây kiểu chữ Đinh, có 10 bức đại tự hoành phi, 10 câu đối. Hiện nay, chùa còn luôn giữ 1 bộ văn kinh Phật bằng chữ Hán.

Bên cạnh thế giới Phật pháp, chùa Tứ Ân còn có ban riêng thờ đức Thạch tướng quân và thờ cả Khổng Tử, Lão Tử. Tương truyền Thạch tướng công sau khi giúp vua trừ giặc đã về đây hóa về trời.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt