<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chùa Vân Sơn

Chùa Vân Sơn cũng gọi là chùa Điện Bà trên núi Bà Đen. Gọi là chùa Vân Sơn vì chùa nằm trên núi Bà Đen thường hay có mây phủ. Đây là một hệ thống chùa Điện Bà ở núi có chùa Hạ, chùa Trung, chùa Thượng, chùa Hang và một số hang động được các tăng ni, phật tử sửa chữa làm nơi thờ tự như động Thanh Long, động Ông Hổ, động Ba Cô, động Ba Tuần, động Thiên Thai, động Ông Tà... thuộc địa bàn 3 xã Ninh Sơn, Tân Bình và Thạnh Tân, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Hàng năm cứ đến ngày xuân nhân dân khắp nơi về đây hành hương cầu may mắn, và bình an cho gia đình và bản thân.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt