<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chùa Vân Tiêu

Chùa ở núi Yên Tử, xã Thượng Yên công, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, dựng từ thời Trần. Vua Trần Nhân Tông khi từ bỏ ngai vàng, lên tu hành ở núi Yên Tử, thường đến chùa này ngồi thiền và tiếp các đệ tử. Trong chùa có tượng An Kỳ Sinh bằng đá cao 2m. Tương truyền An Kỳ Sinh cách đây ngàn năm đã tới đây tu luyện đạo trường sinh. Gần đó có am gọi là am Dược Am, tương truyền là nơi Kỳ Sinh luyện thuốc trường sinh. Chùa đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hoá quốc gia vào 3/ 1974.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt