<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Làng cổ Bồng Trung

Làng Bồn Trung thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá. Đời Đồng Khánh, kỵ huý đổi là Bồng Trung. Quê Tống Duy Tân (1837-1892). Đỗ tiến sĩ năm 1875, làm tri phủ, sau bỏ về quê dạy học. 1885 hưởng ứng chiếu Cần Vương, tổ chức căn cứ chống Pháp ở Hùng Lĩnh, cùng hợp sức với nghĩa quân Ba Đình, sau ông bị bắt và xử chém 10-1892.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt