<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Bến sông Bổng

Bến sông Bổng thuộc huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Mùa đông 1420, Lê Lợi nghe tin quân Minh sắp đến, đặt mai phục ở bến Bổng chờ giặc, chém giết quân giặc nhiều vô kể, bắt được hơn trăm con ngựa.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt