<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Cầu Vẽn Nà

Cầu Vẽn Nà thuộc xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Cầu được bắc qua sông Dong. Nối liền trung tâm xã Bình Long với 7 xóm miền Quảng Phúc thuộc xã có tiềm năng kinh tế lớn, là vùng nguyên liệu thuốc lá, đỗ các loại và chăn nuôi các huyện.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt