<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Bảo tàng Vĩnh Long

Bảo tàng tọa lạc tại số 1 đường Phan Bội Châu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Bảo tàng được thành lập năm 1976, trên cơ sở dinh tỉnh trưởng của thời Pháp – Mỹ. Ban đầu, đây chỉ là một phòng bảo tồn – bảo tàng, một đơn vị trực thuộc ty Văn hóa Thông tỉnh Cửu Long. Ngày 06-09-1993, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long ra quyết định số 716/QĐ.UBT chuyển thành bảo tàng tỉnh Vĩnh Long.

Bảo tàng có diện tích là 13.200 m2, bao gồm: nhà kho có diện 340 m2, ba nhà trưng bày có tổng diện tích 1.570 m2, khu trưng bày ngoài trời diện 682 m2, nhà làm việc rộng 300 m2. Bảo tàng trưng bày các chuyên đề: truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng tỉnh Vĩnh Long, lịch sử tự nhiên và văn hoá ba dân tộc tỉnh Vĩnh Long, chứng tích tội ác chiến tranh tại Việt Nam, thành tựu xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Long.

Ngoài ra, trong khuôn viên bảo tàng còn có nhà thờ cố thủ tướng Võ Văn Kiệt. Đồng thời, kể từ ngày 23-11-2009, Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long mở cửa phòng trưng bày chuyên đề “Đồng chí Võ Văn Kiệt với giới trí thức văn nghệ sĩ”. Phòng trưng bày có 120 hình ảnh, hiện vật phản ánh cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, đặc biệt, là những hình ảnh nói về tình cảm của cố thủ tướng dành cho quê hương Vĩnh Long trên bước đường xây dựng, phát triển cùng những tình cảm của ông dành cho giới trí thức và văn nghệ sĩ tỉnh nhà.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt