<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Bia Vĩnh Lăng

Bia Vĩnh Lăng được dựng cách lăng Lê Thái Tổ 300m thuộc xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Bia làm bằng đá trầm tích biển nguyên khối cao: 2,97m; rộng: 94m; dày: 0,27m; đặt trên lưng một con rùa lớn cũng được tạc từ đá trầm tích biển nguyên khối có chiều dài 3 ,46m; rộng 94m; cao 0,94m kể cả đế.

Nhà bia được dựng lại năm 1961 trên các tảng kê chân cột đá cũ nền nhà có hình gần vuông mỗi cạnh là 8,80m và nhà có 4 mái cong lợp ngói mũi hài, dưới được đỡ bằng 16 cột, mỗi góc 4 cột theo kiểu nhà Lê. 

Nghệ thuật trang trí tinh xảo, phong cách trang trí trên bia phù hợp với nội dung văn bia do Nguyễn Trãi soạn. Văn bia ngắn gọn, cô đọng phản ánh đầy đủ thân thế, sự nghiệp công lao của vua Lê Thái Tổ.  Bia Vĩnh Lăng là một công trình quý giá có ý nghĩa lớn lao trong kho tàng di sản văn hóa Việt Nam.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt