<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chùa Vũ Thượng

Ngôi chùa có tên chữ là là Kỳ Đà tự, thuộc thôn Vũ Thượng,Ái Quốc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Chùa được xây dựng vào thời Trần, trùng tu vào thế kỷ XVII, tái tạo vào thế kỷ XIX.

Ngoài thờ Phật, chùa còn thờ thân phụ và thân mẫu của 3 anh em họ Vũ (Vũ Hoàng, Vũ Huệ, Vũ Động), có công đánh giặc Tống xâm lược thời Tiền Lê. Sau khi qua đời được tôn làm Thành hoàng. Hiện chùa còn nhiều cổ vật có giá trị, tiêu biểu là hệ thống tượng Phật.         


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt