<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Võ Di Nguy

Võ Di Nguy là danh tướng, thuỷ sử đô đốc thời Nguyễn sơ, quê huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên nay là huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Thời trẻ tuổi, ông đầu quân, thiện chiến về thủy quân. Đời chúa Nguyễn Phúc Thuần (:阮福淳;1765-1777) ông chỉ huy các đội thủy quân.

Khi nghĩa quân Tây Sơn đánh mạnh, chúa Nguyễn chạy vào Gia Định, ông vẫn ở lại chống đỡ ít lâu, cuối cùng cùng với cai đội Tô Văn Đoài rút quân vào Nam.

Sau khi Nguyễn Phúc Thuần bị Tây Sơn giết, ông theo giúp Nguyễn Ánh. Năm Nhâm Dần (1782), ông làm Cai cơ Trung quân.

Năm 1784, ông thua to ở trận Rạch Gầm (Mỹ Tho), Nguyễn Ánh chạy sang Vọng Các, ông cũng chạy theo.

Năm Mậu Thân (1788), Nguyễn Ánh lấy lại được Gia Định, ông được phong Khâm sai Thuộc nội Cai cơ.

Các năm 1793 -1799, ông ra đánh Quy Nhơn, đến năm 1801 ông cùng Lê Văn Duyệt đem thủy quân đột kích thủy trại của Tây Sơn ở cửa bể Thị Nại. Cuộc tập kích có kết quả, nhưng trong đêm 27-2-1801 ông chết tại trận, hưởng dương 56 tuổi.

Nguyễn Ánh đưa thi hài ông về chôn ở Gia Định, truy phong là Tá mạng Công thần, Thượng trụ quốc, Thiếu bảo Quận công.

Năm 1831, đời thứ 12 niên hiệu Minh Mạng, ông được truy tặng là Tả vận Công thần, Đặc tấn Tráng võ Tướng quân, Thuỷ quân Đô thống phủ Chưởng phủ sự Thái bảo, thuỵ hiệu là Trung Túc, tước Bình Giang Quận công.

Nay tại đường Cô Giang, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh có mộ và đền thờ ông được xây từ năm 1860.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt