<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Vụng Cái Làng

Di chỉ khảo cổ học thuộc xã Quan Ln, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Cửa vụng hai phía Đông Tây đều là núi, phía Bắc có một hàng cọc chạy dài; thu nhặt được nhiều gốm sứ tiền đồng thuộc nhiều niên đại khác nhau, trong đó có tiền thời Đường Huyền Tông (713-741).


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt