<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Vụng Sơn Hào

Di chỉ khảo cổ học thuộc xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Tại đây nhặt được tiền đồng của nhiều thời đại, từ niên hiệu Đường Huyền Tông (719-741) cho đến niên hiệu Minh Mạng (1820-1840).


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt