<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di tích Căn cứ Vườn Thơm

Vườn Thơm là khu vực chuyên trồng thơm trước đây thuộc huyện Trung Huyện, tỉnh Chợ Lớn. Nay thuộc địa bàn xã Tân Nhựt và xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánhthành phố Hồ Chí Minh, không còn trồng thơm nữa. Có 53 kinh rạch lớn nhỏ, thông thương với miền Tây và Đông Nam Bộ. Đây là khu hoạt động cách mạng của Châu Văn Liêm, Võ Văn Tần, Võ Văn Ngân, Lê Quang Sung…và Nguyễn Văn Linh sau này. Sau trở thành căn cứ địa quan trọng của cách mạng  của Xứ uỷ, Thành uỷ, Tỉnh uỷ, Huyện uỷ ở cửa ngõ phía Nam Sài Gòn. Vườn Thơm thường đi đôi với Bà Vụ thành Vườn Thơm-Bà Vụ.

Toàn bộ khu căn cứ rộng khoảng 200km2. Địa hình của căn cứ Vườn Thơm là nơi tiếp giáp giữa vùng cao Đông Nam Bộ và vùng trũng Đồng Tháp Mười, phần lớn đất đai là bưng điền, rất thuận lợi cho việc chiến đấu của các lực lượng vũ trang. Vườn Thơm cùng với các khu vực khắc như  Láng Le Bàu Cò, kinh Xáng - Lý Văn Mạnh, Bà Vụ tạo thành khu vực trung tâm của căn cứ này. Trong đó Vườn Thơm được chọn làm tên chung


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt