<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Miếu Triệu Tường

Khu lăng miếu Triệu Trường thuộc địa phận làng Gia Miêu, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá. Triệu Trường cón được gọi là Nguyên Miếu hay chùa Vua.

Miếu được dựng năm 1803, thờ Triệu tổ Tĩnh hoàng đế Nguyễn Kim và Thái tổ Gia dụ hoàng đế Nguyễn Hoàng. Triệu Tường xưa có thành bao bọc, chiếm một vùng rộng lớn, xung quanh là núi non trùng điệp, có rừng lim đại ngàn và khe suối chảy qua.

Khu lăng miếu Triệu Tường có nhiều đền miếu như: miếu thờ Nguyễn Kim, Nguyễn Hoàng; miếu Tướng quốc công thờ Nguyễn Hoằng Dự; lăng Trường Nguyên dựng ở trong núi Triệu Tường, nơi cất mộ Nguyễn Kim; đền thờ Nguyễn Uông. Ngày nay, khu lăng miếu Triệu Tường chỉ còn dấu vết trên nền đất. Dấu xưa còn lại là đình làng Gia Miêu đã được tôn tạo và được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận là di tích quốc gia.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt