<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đền Trịnh Khả

Đền thờ Thiếu uý Trịnh Khả ở xã Kim Bôi, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá. Ông là một trong 18 người có tên trong hội thề Lũng Nhai, có công lớn trong kháng chiến chống Minh. Thời Thái Tông, ông được thăng hàm Thiếu bảo tham tư chính sự, rồi Thiếu uý. Có công trong khi đánh giặc Chiêm Thành, lập Bí Cai làm vua nước ấy. Ông giữ việc triều chính rất nghiêm nên bọn quyền thần tham nhũng rất căm ghét ông. Năm 1451, chúng vu cha con ông làm phản, bị xử trảm. Sau được minh oan, lập đền thờ.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt