<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Miếu Triệu Quốc Công

Vị trí

Miếu Trừng Quốc Công ở Gia Miêu ngoại trang thuộc xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá. Miếu thờ Đà Giang kinh lược sứ Nguyễn Văn Lưu, người cha văn võ toàn tài của Nguyễn Kim.

Kiến trúc

Miếu gồm 2 toà nhà 3 gian ngoảnh về hướng nam. Gian giữa đặt bàn thờ Trừng Quốc Công, bên phải đặt thờ Lỵ Nhân Công Nguyễn Hoán, ngoảnh về phía Tây. Nguyễn Hoán là con thứ hai của Nguyễn Hoàng. Trong trận đánh nhau với Mạc Kính Cung năm 1593 ở bãi Lâm Tiên và tử trận, để lại một dòng quý phái: con gái cả là Nguyễn Ngọc Suý làm Đông cung chính phi của Trịnh Tráng, con trai cả là Nguyễn Hoắc được phong Phu quận công, con trai thứ là Lại quận công Nguyễn Hữu.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt