<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đình Trung Cần

Đình ở xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; đình cách đình Hoành Sơn 4 km và có kích thước nhỏ hơn đình này. Đình xây dựng năm 1781, nhân khi làng Trung Cần có 3 người thuộc họ Nguyễn đỗ Tiến sĩ, dân làng phấn khởi dựng đình lên. Đình thờ Tâm Toà Đại Vương, Tứ Vị Đại Vương, Cao Sơn, Cao Các và Tống Tất Thắng. Thời Nguyễn, Tây Sơn Nguyễn Huệ đã định xin làng Trung Cần ngôi đình này để làm Viện Sùng chính nhưng sau thôi. Năm Gia Long lên ngôi, ra lệnh dỡ đình chùa đem về Huế làm cung điện, trừ những nơi thờ đức Khổng Tử. Làng được tin vội thuê thợ khắc thêm mấy chữ “Đại Thánh Miếu”. Đại Thánh là tên hiệu của Khổng Phu Tử. Nhờ vậy đình mới còn nguyên vẹn.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt