<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Làng nghề Xóm Cửi

Làng nghề xưa thuộc làng An Thường, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Nay tại Xóm Cửi vẫn còn một khu đất rộng khoảng 2.400m2, nhưng nghề dệt vải xưa không còn nữa.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt