<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đền Xuân Lĩnh

Đền ở xã Xuân Lĩnh, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, thờ Trần Quyết, người bản huyện. Năm 1682, ông làm tướng tiên phong đi đánh nhà Mạc, bị trọng thương chết tại trận. Được phong là Phúc thần, tôn hiệu là Kỳ Lịch Đại Vương, dân bản xã dựng đền thờ.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt