<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Xã Xuân Lam

Xã Xuân Lam thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá, quê Lê Thanh là cháu gọi Lê Lợi bằng chú, tham gia khởi nghĩa Lam Sơn từ đầu, là tướng tiên phong từng lập công lớn. Năm 1421, trong trận đánh nhau với tù trưởng Ai Lao Mãn Giác ở miền Tây Thanh Hoá, ông dẫm phải chông và hy sinh.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt