<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đền Xương Rồng

Đền Xương Rồng ở phường Phan Đình Phùng,  thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Hằng năm có hội vào ngày 15 tháng Giêng.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt