<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Bến đò Trường Súng

Địa danh Trường Súng nằm ở bờ Nam sông Hương, thuộc làng Phú Xuân ngày xưa, cạnh cửa sông An Cựu. Sở dĩ có tên như vậy là vì khu vực này từng là bãi tập súng của các vệ lính thuộc phủ Chúa và triều đình nhà Nguyễn.

Trước đây, khu vực này có một bến đò, ngày trước phục vụ binh lính đi về hằng ngày khi đến đây tập súng cùng một số khách bộ hành đi lại trong khu vực này. Từ khi có cầu Dã Viên và cầu Tràng Tiền, bến đò này không tồn tại nữa. Trường súng cũng di chuyển đi nơi khác. Khu vực này nay thuộc Phường Đúc, thành phố Huế.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt