<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Làng cổ Trung Lương

Làng ở xã La Sơn, phủ Đức Thọ, nay là xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, chuyên nghề rèn. Hồi Phan Đình Phùng khởi nghĩa, làng này đúc súng và giáo mác cho nghĩa quân.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt