<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di tích lịch sử Tú Lệ

Di tích lịch sử Tú Lệ thuộc thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Nơi đây diễn ra cuộc khởi nghĩa của các dân tộc thiểu số dưới sự lãnh đạo của Đổng Phúc Thịnh (dân tộc Mán) và nghĩa quân Đào Tiến Lộc (dân tộc Mèo).


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt