<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chùa Tuệ Vũ

Chùa Tuệ Vũ toạ lạc tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Chùa có tên chữ là Tuệ Vũ Tự. Tương truyền, vào năm 1835 vua Minh Mạng vi hành Quảng Trị về gặp mưa to, dừng thuyền nghỉ trước cửa chùa, bỗng nhiên trời quang mây tạnh. Vua cho đó là điềm lành, ban tiền bạc và biển gạch đề tên chùa là Tuệ Vũ Tự. Đến năm 1842, vua Thiệu Trị cho trùng tu lại.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt