<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Bùi Ngọc Quỹ

Tiểu sử
 

Danh thần Bùi Ngọc Quỹ đời Minh Mạng (明命; 1820-1841), quê ở xã Hải Thiên, huyện Tiên Lữ, phủ Tiên Hưng, trấn Sơn Nam, tỉnh Nam Định, (nay là xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên).

Năm Kỷ Sửu (1829), được ông đỗ tiến sĩ, bổ làm Phó hiến sát và Tổng đốc Bình Phú ở Bình Định và Phú Yên.

Năm Mậu Thân (1848) Tự Đức (嗣德; 1829-1883), ông đi sứ sang nhà Thanh. Tính ông cương trực, khảng khái, kết giao thân thiết với Trương Quốc Dụng, Trần Huy Phúc, Hồ Vĩnh Trinh.

Năm Tân Dậu (1861), ông mất, hưởng thọ 65 tuổi.

Tác phẩm
 

  • Yên đài anh ngữ.

  • Hữu Trúc thi tập.

  • Yên hành khúc.

  • Yên hành tổng tác.

  • Sử trình anh thoại khúc.

  • Bùi tiên sinh thi tập.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt