<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di tích Từ đường Bùi Thị Xuân

Từ đường Bùi Thị Xuân ở xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Đó là một nhà nhỏ ba goan làm bằng gỗ lim. Bàn thờ đặt ở gian giữa. Ngoài các đồ thờ cúng còn có một bức tranh Bùi Thị Xuân cưỡi voi hai tay cầm song kiếm. Di tích được xếp hạng cấp quốc gia năm 1988 và được trùng tu lại vào năm 1994.

Tiểu sử Bùi Thị Xuân

Bùi Thị Xuân là một nữ tướng xuất sắc của vua Quang Trung, có tài luyện voi đánh giặc. Bà đã cống hiến hết mình vì sự nghiệp vẻ vang của phong trào Tây Sơn. Là một tấm gương sáng về oai danh và tiết tháo. Bà là vợ danh tướng Trần Quang Diệu, cháu thái sư Bùi Đắc Tuyên. Quê của bà ở làng Phú Xuân, xã Bình Phú, huyện Bình Khê, tỉnh Bình Định. Bà là vị anh thư đã cùng chồng hết lòng hết sức giúp nghĩa quân Tây Sơn chống nhau với quân Nguyễn Ánh hơn 10 năm, chiến đấu cực kỳ dũng cảm.

Tháng giêng năm Nhâm Tuất 1802 bà chỉ huy 500 quân thuộc hạ góp mặt trong trận đánh luỹ Trấn Ninh, dưới quyền vị Thống lãnh chư quân là Nguyễn Quang Thuỳ, và vị Tư lệnh cánh quân tiên phong là Nguyễn Văn Kiên. Trong trận này bà tấn công địch quyết liệt, khiến quân Nguyễn Ánh hết sức khiếp sợ. Sang tháng ba, sau mấy phen cùng chồng lo chiêu quân để toan gầy dựng lại nghiệp Tây Sơn đã nghiêng đổ, hai vợ chồng đều bị bắt tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An rồi bị đem ra hành hình.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt