<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Bùi Tử Tấn

Danh sĩ Bùi Tử Tấn đời Gia Long (1762-1820), không rõ năm sinh, năm mất, quê ở tỉnh Nghệ An.

Ông nổi tiếng về tài thơ văn, tinh thông Dịch lí, được bổ làm Đốc học trường tỉnh Sơn Nam Hạ tức Nam Định. Ông và Khánh Trạch Hầu Nguyễn Đình Đức đã chủ trương xuất bản bộ sách Chu Dịch quốc âm ca quyết của Đặng Thái Phương vào năm 1813.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt