<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Hoàng Phương

Hoàng Phương - Ảnh: Internet

Hoàng Phương tên thật là Hoàng Đình Tý là Trung tướng QĐNDVN, giáo sư, tiến sĩ, phó chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam, sinh ngày 11-05-1924, quê ở làng Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

Ông tham gia cách mạng năm 1945, hoạt động trong Đoàn Thanh niên cứu quốc. Sau đó, toàn quốc kháng chiến, ông gia nhập Vệ Quốc đoàn chiến đấu ở các chiến trường Bắc Bộ và giữ các chức vụ: tháng 5-1947, làm Chính trị ủy viên của Trung đoàn; tháng 4-1948, làm Ban thanh vận Trung ương; tháng 9-1949, làm Chính ủy Trung đoàn, Đại đoàn Quân tiên phong; tháng 9-1950, thành lập Đại đoàn pháo binh đầu tiên, ông làm Chính ủy Trung đoàn pháo binh 675; tháng 12-1952, ông được cử sang Trung Quốc học ở Trường Mác Lê-nin; tháng 9-1954, ông về nước, làm Chủ nhiệm Chính trị Trường Trung cấp quân sự; năm 1956, làm Phó tổng biên tập rồi Tổng biên tập tạp chí Quân đội Nhân dân, đến năm 1961 được cử đi học ở Học viện Bộ tổng tham mưu Liên Xô mang tên Vô-rô-si-lốp. Sau khi về nước, tháng 11-1964, ông làm Chủ nhiệm chính trị Học viện Quân chính; năm 1965, là Phái viên Tổng cục Chính trị vào chiến trường Tây Nguyên giữ các chức vụ: Chính ủy Sư đoàn 6, rồi Sư đoàn 10 chủ lực của B3. Sau đó, ông ra Bắc làm Chính ủy của Sư đoàn 312 và Sư đoàn 308; tháng 4-1970, ông làm Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không Không quân; tháng 10 -1970, được điều vào Chiến trường Trị Thiên Huế làm Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh 70 tham gia Chiến dịch Đường 9 Nam Lào.

Sau khi, thống nhất đất nước, ông làm Hiệu trưởng kiêm Chính ủy Trường Đại học Kỹ thuật quân sự (nay là Học viện kỹ thuật quân sự). Tháng 9-1981, ông trở về Hà Nội được cử làm Phó Viện trưởng rồi Viện trưởng Viện lịch sử quân sự Bộ quốc phòng. Năm 1988, ông sang Liên Xô nghiên cứu về Khoa học Lịch sử Quân sự ở Học viện Quân chính Lê-nin. Về nước ông tiếp tục làm Viện trưởng cho đến khi về hưu năm 1997.

Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ ông được tặng thưởng nhiều huân chương cao quý trong đó có hai huân chương Quân công hạng nhất, một Huân chương Chiến công hạng Nhì, một Huân chương Chiến thắng (chống pháp) hạng nhất, một Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, ba Huân chương Chiến sĩ vẻ vang (hạng Nhất, Nhì, Ba), một Huy chương Quân kỳ quyết thắng, một Huân chương Hô-xê Mác-ti do nhà nước Cu-ba tặng, Huy hiệu 40 và 50 năm tuổi Đảng.

Ông mất năm 2001, hưởng thọ 77 tuổi.


©2019 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt