<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Doãn Văn Xuân

Văn thần Doãn Văn Xuân đời Minh Mạng (明命; 1820-1841), quê ở huyện Lễ Dương, tỉnh Quảng Nam, nay là huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Ông đỗ Hương cống đời Gia Long, đến đời Minh Mạng làm Án sát tỉnh Quảng Yên, rồi tỉnh Bắc Ninh. Vì tính cương trực, có lúc ông bị bọn gian thần ám hại nên bị mất chức. Một thời gian sau lại làm Lang trung ở Trấn Tây thành (Nam Vang), rồi thăng dần đến chức Án sát tỉnh Gia Định, ít lâu sau ông mất khi còn tại chức, được truy tặng Thị lang.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt