<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Dương Tử Do

Danh thần Dương Tử Do đời Lê Nhân Tông (黎仁宗; 1441-1459), không rõ năm sinh, năm mất, quê ở làng Tráng Liệt, huyện Đông Ngạn, tỉnh Bắc Ninh.

Năm Mậu Dần (1458), ông đỗ tiến sĩ, nổi tiếng về tài thơ văn. Sau khi Lê Nhân Tông bị giêLê Nghi Dân lên ngôi, ông lui về ở ẩn. Đến khi Lê Nghi Dân bị phế truất, Lê Thánh Tông (黎聖宗; 1442-1497) nối ngôi, ông mới dốc lòng phục vụ, góp sức sửa sang việc chính trị, mở mang văn hoá và làm quan dần đến Hữu thị lang bộ Công.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt