<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di tích Lăng Ngô Thị Ngọc Dao

Ngô Thị Ngọc Dao là cung tần của vua Lê Thái Tông, được sắc phong là Tiệp dư. Khi con bà, vua Lê Thánh Tông lên ngôi, bà được phong Quang Thục Hoàng thái hậu. Khi mất, bà được chôn cất và thờ trong khu di tích Lam Sơn (Lam Kinh), thuộc xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá.

Lăng Ngô Thị Ngọc Dao ở gò Đinh trong khu di tích Lam Sơn. Phía trước, bên phải có bia đá lớn, dựng năm 1498. Trán bia chạm ba con rồng, con ở giữa nhìn chính diện mặt rồng, hai con hai bên chầu vào con giữa; ba phía diềm chạm hình rồng leo. Lăng bằng đất. Hiện trong lăng còn hai dãy tượng đá. Nghệ thuật chạm trổ trang trí lăng đã có phần phức tạp, gần giống với vật thật.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt