<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Làng cổ Yên Thư

Làng Yên Thư thuộc xã Vĩnh Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, nay thuộc huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Hàng năm vào ngày 3 đến 7 tháng Giêng làng có tổ chức thi bánh dày. Cả 3 giáp trong làng đều tham gia. Các gia đình trong giáp góp gạo cho người đăng cai theo số lượng con trai trong nhà. Người đăng cai phải chay tịnh. Nước làm bánh phải xin ở làng Đinh Xá bên cạnh. Cả giáp tổ chức giã bánh trong tiếng chiêng tưng bừng.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt