<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Yên Tập

Di chỉ khảo cổ học Yên Tập là gò đất thuộc xã Yên Tập, huyện Sông Thao, tỉnh Phú Thọ, nay là xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Tại đây từ năm 1972 đến năm 1993 người ta đã tìm thấy nhiều công cụ văn hoá khảo cổ học Sơn Vi ở đây, các công cụ làm bằng cuội như mũi nhọn, công cụ rìa dọc, rìa ngang, công cụ ¼ hòn cuội.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt