<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đoàn Văn Trường

Danh thần Đoàn Văn Trường đời Gia Long, không rõ năm sinh, năm mất, quê huyện Đông Xuyên (nay là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Ông võ nghệ cao cường, theo Nguyễn Ánh, lãnh chức Khâm sai Cai cơ, ông cùng Tổng nhung Nguyễn Khoa Thuyên và tiên phong Nguyễn Văn Thành lập nhiều công trận trong cuộc chiến với Tây Sơn.

Sang đời Minh Mạng, năm Tân Mão (1831), ông làm Tổng đốc Trị Bình, năm sau đổi làm Tổng đốc Thanh Hoá, rồi thăng Thự Tả quân đô thống chưởng phủ sự, nhưng lãnh Tổng đốc Hà Ninh, gia làm Thái tử Thiếu Bảo.

Khi mất, được truy tặng Đô thống chế.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt