<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đỗ Huy Liêu

Danh sĩ Đỗ Huy Liêu đời Tự Đức (嗣德; 1829–1883), còn gọi là Đỗ Đình Liêu, sinh năm Giáp Thìn (1844). Con Biện lý La Ngạn Đỗ Huy Uyển, quê làng La Ngạn, huyện Đạo An, tỉnh Nam Định (nay là huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định).

Năm Đinh Mão (1867), ông đỗ thủ khoa, năm Kỷ Mão (1879), vì ông đỗ Hoàng giáp nên tục gọi là Hoàng giáp Liêu, nổi tiếng thơ văn đương thời.

Đời Hàm Nghi, ông làm Phụ đạo. Ông thường cư ngụ tại nhà Tôn Thất Thuyết, dạy hai người con ông Thuyết là Đạm và Thiệp.

Năm Ất Dậu (1885), ông theo Hàm Nghi lên Tân Sở, nhưng nửa đường thì lui về quê. Sau Tổng đốc Nam Định Võ Văn Báo cho mời ông và cử nhân Phạm Văn Phổ, ý muốn đề cử ông làm Bố chính Bắc Ninh, còn Phạm Văn Phổ thì làm Tri huyện Nghĩa Hưng, nhưng ông và Phạm Văn Phổ đều từ chối. Vì mua chuộc ông không được, chúng bắt ông và Phạm Văn Phổ giam lại, ít lâu được tha về ông lấy cớ có mẹ già mà xin về nhà phụng dưỡng, nhất định không ra làm quan.

Đến năm Tân Mão (1891), vào ngày mãn tang mẹ, tế xong đám tế buổi sáng thì buổi chiều ông đột ngột từ trần, mới 47 tuổi, Tiến sĩ Khiếu Năng Tĩnh có câu đối viếng ông:

“Hiển tàng độc vị phùng tam mão;

“Tâm sự toàn nghi đối lưỡng thân.”

* Tam mão: ông đỗ thủ khoa năm Đinh Mão, đỗ Hoàng giáp năm Kỷ Mão và mất Tân Mão.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt