<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Bùi Điền

Bùi Điền là liệt sĩ kháng Pháp dưới thời Hàm Nghi, không rõ năm sinh, quê ở tỉnh Quảng Ngãi.

Ông cùng Mai Xuân Thưởng, võ trang khởi nghĩa chống Pháp xâm lược, hoạt động trên địa bàn Phú Yên, Bình Thuận, Bình Định, Khánh Hoà, ông chiến đấu dũng cảm, tận tụy hy sinh vì tổ quốc.

Đến khi sa cơ bị bắt tại Linh Đống (Phú Phong, Bình Định) ông khẳng khái chịu chết, cương quyết từ chối mọi cám dỗ của địch. Chính Trần Bá Lộc đã tiếp tay với quân cướp nước, đàn áp nghĩa quân của ông. Và trong trận giao tranh tại Phú Phong, ông bị bắt và bị giết cùng với Mai Xuân Thưởng và Nguyễn Đức Nhuận; còn hai chiến hữu khác là Nguyễn Hoá và Nguyễn Can bị tử thương.

 


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt