<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Kinh 19 tháng 5

Kinh ở quận Bình Tânquận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Kinh được đào năm 1978, cắt hương lộ 13, nối thẳng kinh Tham Lương với kinh Bà Hom, dài độ 6.500m. Tên kinh chính là ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt