<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Mũi Nai

Sông làm ranh giới hai xã Lý Nhơn và Long Hoà, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tên một khúc sông của sông Đồng Tranh, từ sông Lôi Giang đến ngã ba Cát Lái, dài độ 10.300 m.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt