<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Hoàng Công Lý

Hoàng Công Lý là người nhà của Gia Long, (không rõ năm sinh, năm mất). Còn gọi là Huỳnh Công Lý. Khi còn tại chức, ông được Gia Long chiều chuộng, vì là quốc thích, nên thường làm nhiều điều ngang ngược, tiếp tay cho bọn cường hào ác bá hoành hành. Sau khi được phong tước Lý Chính Hầu, ông càng hống hách, tàn bạo với nhân dân.

Sau đó, ông vào Gia Định làm việc dưới quyền Tả quân Quận Công Lê Văn Duyệt, ông vẫn ngang nhiên làm những điều trái phép, khiến nhân dân than oán, Lê Văn Duyệt cả giận, ghép tội xử trảm, hành quyết tại Gia Định.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt