<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Trương Tấn Bửu

 

Một trong ngũ tướng đời Gia Long, có tên khác nữa là Trương Tấn Long, con Trương Tấn Khương và Trần Thị Nghĩa. Quê làng Hưng Lễ, tổng Bảo Phước, tỉnh Vĩnh Long nay thuộc xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Từ năm Đinh Mùi 1787, ông theo giúp Nguyễn Ánh (Nguyễn Phúc Ánh), làm Cai cơ, thuộc đạo quân của Tôn Thất Hội.

Năm Canh Tuất 1790, ông được thăng chức Hậu quân Hậu chi Chánh chưởng chi, rồi đổi qua Chưởng quản Tiền quân, tước Long Văn Hầu, Tiền quân Phó tướng, lập được nhiều chiến công ở Bình Định, Hội An.

Năm Nhâm Tuất 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi đặt hiệu là Gia Long, phong ông làm Chưởng dinh, đóng quân ở Bắc Thành. Năm 1806, có công dẹp bọn cướp biển Tàu Ô, ông được thăng làm Trung quân kiêm Tả quân Phó tướng, quyền lãnh chức Tổng trấn Bắc Thành, thay Lê Chất. Năm Canh Ngọ 1810, ông lại được bổ vào Gia Định, quyền lãnh chức Tổng trấn đến năm Nhâm Thân 1812, thực thụ Phó Tổng trấn Gia Định.

Năm Bính Tuất 1816, ông đốc suất đắp thành Châu Đốc, sau đó về triều nhận nhiệm vụ mới. Năm 1821, ông lại được cử làm Phó tổng trấn thành Gia Định lần thứ 2.

Năm Nhâm Ngọ 1822, ông thăng Chánh nhất phẩm, thân phụ ông cũng được vua Minh Mạng ban sắc truy phong là Nghiêm uy tướng quân, Trung quân Thống chế.

Năm Quý Mùi 1823, ông trông nom việc vét kênh Vĩnh Tế (Châu Đốc - An Giang ngày nay) cùng với Thoại Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thoại, rồi chẳng bao lâu ông bệnh, được về hưu.

Ngày 2-8-1827 (nhằm ngày 10-6 âm lịch Đinh Hợi) ông mất, thọ 75 tuổi. Vua nhà Nguyễn lệnh cho Lê Văn Duyệt đứng ra làm chủ lễ chôn cất ông. Đến đời vua Tự Đức năm 1852, ông được thờ vào miếu Trung hưng công thần và đền Hiền lương. Nay có lăng và đền thờ ông trên đường Nguyễn Thị Huỳnh, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt